מורן אזולאי. זו בעצם ממשלת נתניהו

כנער התייתם מאביו, ולמד ב ב-30 באוקטובר 2018 נפטר מהמחלה
לאחר שיחרורו, למד ב "חזון יחזקאל" , ועבד כמורה ב בה התגורר, וגם ניהל בית ספר של בעיר בשנים 2001— כיהן כסגן שר הפנים ב של

דוד אזולאי

בשנת , בגיל 9, והתיישבה ב.

4
זו בעצם ממשלת נתניהו
השר דוד אזולאי משמאל עם הרב מימין והרב באמצע נולד ב למסעוד ופרלה, מצאצאי
זו בעצם ממשלת נתניהו
בכהונתו בכנסת היה אזולאי גם חבר ב, וב
הנופלים בפחים
במהלך כהונתו במשרד הפנים מונה על ידי שר הפנים , לעמוד בראש צוות מקצועי שיפעל לבדיקת מעמדם של בני הפלאשמורה - ששהו במחנות באתיופיה
ב-14 במרץ , עקב החמרת המחלה שתקפה אותו, מהכנסת, ואת מקומו בכנסת תפס בנו, , שמוקם במקום ה-16 ברשימת ש"ס בבחירות לכנסת העשרים אלא שהקושי לתמוך במגבלה ולהסביר זאת גדול, משום שאותם ח"כים גם משוכנעים שמטרת העל של נתניהו היא לרסק את המחאה בדרכים כאלה ואחרות עד לבחירות או לאחריהן
חבר בשדולות למען ה, למען העסקה ישירה, למען השתלבות תעסוקתית של , למען אנשים עם מוגבלויות, למען חיזוק ה, ולמען השלטון המקומי ב הוצב במקום החמישי ברשימת ש"ס, ועם הרכבת הממשלה החל לכהן כשר לענייני דתות, מחודש מאי 2015

דוד אזולאי

לאחר הבחירות היה חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה, בוועדה המיוחדת לפניות הציבור, ב וב.

דוד אזולאי
ב הוצב במקום השמיני ברשימת ש"ס
זו בעצם ממשלת נתניהו
לאחר נבחר לכהונה נוספת כיו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה
הנופלים בפחים
תחת נתניהו הוא כבר דמות שמזכירה את דן מרידור מהחרצופים
בשנים — כיהן כיו"ר של הכנסת ב-2011, הוא פינה את כיסאו לחברו לסיעה , והתמנה ליושב ראש הוועדה לפניות הציבור
בשנים 1993— כיהן מטעם כסגן ראש המועצה, ולאחר מכן כראש המועצה האזורית שפורקה לאחר מכן ל ו הוא המשיך לכהן כשר לענייני דת עד 12 באוקטובר, אז החליף אותו השר , עקב החמרת המחלה

דוד אזולאי

אנשים שעד לפני חודש וחצי לא ניהלו ביניהם שום אינטראקציה, התכנסו לשיחות צפופות ומתועדות להפליא בפאתי מליאת הכנסת.

9
הנופלים בפחים
אשכנזי היה פעם דמות בארץ נהדרת של לוחם שאוכל חצץ עם השיניים
זו בעצם ממשלת נתניהו
בנט ומרב מיכאלי, שעד כה בקושי הייתה היכרות ביניהם, צולמו משוחחים מחויכים
דוד אזולאי
הספידוהו הרבנים , , ו