עיריית אשקלון ארנונה. עיריית אשקלון ארנונה

הנני מצהיר כי כל הפרטים דלעיל נכונים יש לאשר את ההצהרה אני תושב ישראל
חובה לצרף הסבר ואסמכתאות מפורטות הבקשה הוגשה מבלי לקשור אותה לחברת קצא"א

הגשת בקשה להנחה בארנונה

לתשומת לבך, יש להשאיר את הדפדפן פתוח עד להשלמת תהליך השליחה.

2
חוסר שקיפות: למה עיריית אשקלון מסתירה מידע על ועדת הארנונה?
בחישוב ההכנסות לא יילקחו בחשבון קצבאות ביטוח הלאומי הבאות : קצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שאירים וגמלת ילד נכה
עיריית אשקלון ארנונה
לשמור העתק מכל מסמך אותו צרפתם לבקשה
חילופי מחזיקים בארנונה
בתגובה החליטו עורכי הדין להגיש עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שתחייב את העירייה למסור להם את המידע שביקשו
עד למועד זה תחול חובת התשלום על המחזיק הרשום ולא יהיה ניתן לבצע רישום מחזיק חדש רטרואקטיבית
יש להמתין לקבלת הודעה הכוללת את מספר הפניה אני וכל אחד מהמתגוררים איתי בדירה כאמור בסעיף 1 א לא נכללים בבקשה נוספת שהוגשה לרשות המקומית או לרשות מקומית אחרת

עיריית אשקלון ארנונה

Value : '' }} {{ item.

25
עיריית אשקלון ארנונה
דו''ח מעסיקים טופס "תקופות מעסיקים" מהמוסד לביטוח לאומי — של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18 טופס עדכני ומקורי בלבד
חילופי מחזיקים בארנונה
קבלת תלוש הארנונה בדואר האלקטרוני ידידותית לסביבה
ארנונה
בית המשפט המחוזי בבאר שבע השופטת דחתה את טענת העירייה כי לפניית עורכי הדין יש קשר לחברת קצא"א וקבעה כי גם אם החברה עצמה הייתה מגישה את העתירה, הרי לא היה בכך להביא לסילוקה על הסף "עצם העובדה כי קצא"א חויבה בארנונה והיא מנהלת הליכים בפני ועדת הערר, אינה חוסמת אותה מלבקש מידע לפי חוק חופש המידע, בנוגע להליך מינויה של ועדת הערר", נכתב בפסק הדין