חולצות מכופתרות נשים. מגוון פריטים מובילים בקטגוריית חולצות מכופתרות

כותרות הפרקים בכתב זה זה מובאות לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות כתב זה לקוח רשאי לבטל את העסקה במתן הודעה לחברה כנדרש על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א — 1981 ותקנותיו יחד, להלן: "החוק" , בכל אחת מהדרכים הבאות: בעל פה: במקום העסק כהגדרתו בחוק
פרטי הפעולה באתר ופרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר, לרבות פרטי הצרכן, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד הנתונים של החברה החזרה של פריט מסוג נעליים מותנה בכך שהמוצר נמצא באריזתו המקורית, לא נפגם ולא נעשה בו כל שימוש

חולצות מכופתרות לנשים

משתמש יוכל לבצע הזמנה באתר בהתקיים כל התנאים שלהלן גם יחד, באופן מצטבר: א המשתמש מחזיק בכתובת דואר אלקטרוני מדויקת ותקפה email ; ב המשתמש מחזיק כדין בכרטיס אשראי ישראלי מקומי או בינלאומי תקף; ג המשתמש נרשם לאתר ומסר את המידע הפרטי; ד המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, לפי כל דין; במידה והמשתמש קטין מתחת לגיל 18 או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס חוקי, המשתמש נדרש לידע את אפוטרופוסיו החוקיים בדבר הוראות כתב זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר; כל פעולה אשר תבוצע על ידי קטין באתר מהווה הסכמה של אפוטרופוסיו החוקיים לאמור בתנאי הכתב זה.

25
מגוון פריטים מובילים בקטגוריית חולצות מכופתרות
בהתאם לכך, המסתמך על הבעות עמדה או המלצות מכל סוג, המוצגות באתר, עושה כן על אחריותו הבלעדית והמלאה
חולצות מכופתרות לנשים
לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי
מגוון פריטים מובילים בקטגוריית חולצות מכופתרות
ניתן לשלם את המחיר באשראי ובתשלום אחד בלבד
ד צרכן הציג לחברה חשבונית או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה, או הוכחה אחרת לכך שהעסקה בוצעה, מועד ביצוע העסקה, הסכום ששולם בעד המוצר ואמצעי התשלום יש להכין מראש תיעוד של 3 תמונות, ולשלוח אותן לכתובת המייל nautica-il sbn-brands
ד למען הסר ספק, מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות 1981- תשמ"א והתקנות, מתן הסכמה לקבלת דיוור באתר תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או רשת שיצטרפו למותגי החברה בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות בסיום תהליך הזמנת המוצר יוצג דף השלמת ההזמנה המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה, שביצע הצרכן באתר

חולצות מכופתרות לנשים

המידע יימסר לחברה ויוחזק על ידה במאגר המידע שברשותה על מנת לקיים את מטרות החברה ביחס למותגיה, ואולם, המידע עשוי להימסר גם לבעלים.

חולצות מכופתרות לנשים
המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מכל מן וסוג בנכסי הקניין הרוחני לעיל, למעט התבוננות ועיון בלבד, כאמור
מגוון פריטים מובילים בקטגוריית חולצות מכופתרות
לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הנה nautica-il sbn-brands
מגוון פריטים מובילים בקטגוריית חולצות מכופתרות
לא ניתן להמיר כרטיס מתנה לכסף מזומן, או לכל דבר אחר