הקשת הדמוקרטית המזרחית. הקשת הדמוקרטית המזרחית מעבר לשנות האלפיים

בג"ץ הקרקעות הוא פסק דין של בעקבות עתירה שהגישה בשנת באמצעות עו"ד , נגד , , , , , , ועוד העותרים 2-11 הינם אנשי אקדמיה ומרצים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ
רביעית בשנות התשעים מצאו חוקרים כי נפילת ברה"מ גרמה לכוחות שמרניים-כלכליים לתקוף את על השיח הסוציאל-דמוקרטי במדינות המערב בפסק הדין נתקבל ערעור כנגד החלטת בית המשפט המחוזי שביטל חלקים מהחלטה 737, על פי הטענה שבקבלת ההחלטה האציל שלא כדין המינהל את סמכויותיו לאגודות המיישבות

Mizrahi Democratic Rainbow Coalition

הקרקע היא המשאב המוגבל ביותר המצוי בידי המדינה.

5
Mizrahi Democratic Rainbow Coalition
עוד טוענת "החברה להגנת הטבע" כי ההחלטות ממריצות חוכרים להפוך שטחים חקלאיים למיועדים לבנייה, וכך פוגעת באינטרס האמור
הקשת הדמוקרטית המזרחית מעבר לשנות האלפיים
למען מדינה אזרחית דמוקרטית שפורסם גם במגזין 'מצד שני' בעריכתן של איריס מזרחי ותקווה לוי בו הוא פרט את הסיבות לפרישתו מארגון הקשת הדמוקרטית המזרחית, לצורך הקמת מפלגה והתמודדות בב לכנסת 2000
הקשת המזרחית דורשת לבטל זכויות ייזום לחקלאים
שאר העתירות עוסקות בסעיפים מסוימים של ההחלטות, ועל כן קבע השופט כי עד אשר תתקבל החלטה בנוגע לתקפות ההחלטות בכללותן לא יהיה דיון בעניינן
המינהל הוא האחראי לניהולו התקין של אחד המשאבים החשובים ביותר של המדינה אם לא די בזאת, עקב גדילת של תוצרת חקלאית לארץ העבודה גם הפכה לפחות נחוצה, ולכן הקיבוצים והמושבים החלו לבקש לשנות את ייעוד הקרקע לשימושים רווחיים יותר
כלומר, התחזקות כוחות הימין בישראל אינה מקומית אלא הינה בעלת מאפיינים המושפעים מחברות אחרות במערב ההיבטים החברתיים, התיכנוניים, האקולוגיים של הפשרת קרקעות לבניה צמודת קרקע בסמוך ליישובים קיימים, לא הובאו בפני מועצת מקרקעי ישראל ולא נשקלו כיאות מעולם

הקרקעות

חוכר בתנאי נחלה היה זכאי על פיה לפיצוי בגין שינוי יעוד בערך של 27%-29% מערכה של הקרקע לאחר שינוי ייעודה על פי איזור מושבו, או לקבל את אותו אחוז מן הקרקע בחוזה חכירה מהוון, ללא כל תמורה.

18
Mizrahi Democratic Rainbow Coalition
בניגוד למשאבים אחרים כגון כסף, מקומות עבודה, מחצבים טבעיים, אין דרך להגדיל את הכמות המצויה ממנו בידי המדינה, ע"י רכישתו או יצירתו
הקרקעות
אני רוצה להביא כמה סיבות מדוע עשתה הקשת נכון, כשלא רצה לכנסת ואני מקווה שסיבות אלו, יצליחו להפוך את 'הקריאה' שעשה סמי שלום שיטרית בעבר ההיסטורי והרעיוני של ארגון הקשת בפרט ושל ההתנהלות החברתית בישראל בכלל
הקרקעות עמותת הקשת הדמוקרטית המזרחית
על פי הצעת ההחלטה תשונה בצורה מרחיקת לכת כל מדיניות החכרת הקרקע החקלאית