בית ספר יפה נוף ירושלים. תוכנית תקשוב

במהלך השבועיים הקרובים, יישלח אליכם במייל סקר הבוחן עמכם את מסגרות ההעשרה הנוכחיות שני תחומים אלו יצרו את ההוויה המוזיקלית והתרבותית הייחודית לכל שכבות הגיל, על פי תוכנית "המודל המוזיקלי היישובי" להצמחת מועצה מנגנת
המועצה "מרום הגליל" מכילה מגוון רחב של אוכלוסיה הפזורה במושבים ובישובים רבים השנה החליט בית הספר להשתתף באופן פעיל בחווית המרתון הירושלמי

תוכנית תקשוב

עוד יהיו ביתני אוכל, סוכר שרוף ומשלוחי מנות.

תוכנית תקשוב
כל תלמיד בוחר נושא לחקור אותו ויציג אותו האמצעות יצירה אישית אותנטית
פרויקט ספר
התכנית פועלת פעם בשבוע וזוכה להצלחה עצומה בקרב המורים והתלמידים
פרויקט ספר
התכנית פועלת פעם בשבוע וזוכה להצלחה עצומה בקרב המורים והתלמידים
חלק מהפעילויות ממומנות על ידי ההורים במסגרת התל"ן תכנית לימודים נוספת להעשרה וחלק על ידי בית הספר ולתלמידי בית הספר האהובים, בעלי הכישורים הנפלאים, המשקיעים בלמידה, בנתינה וביצירה
את החטיבה הצעירה מרכזת הילה מזרחי את יום הקהילה תאמה וחיברה שלי לנקרי, מההנהגה הבית ספרית

תוכנית תקשוב

מסגרות מצויינות ומיצוי כישורים:- השנה אנו בוחנים את כל מסגרות המצויינות ומיצוי הכישורים בבית הספר כחלק מבחינה משותפת של הורי ההנהגה והצוות החינוכי, את חזון בית הספר ויעדיו.

27
תוכנית תקשוב
את חגיגת למידת החקר, נחגוג בשבוע הצגת התוצרים במרחבי בית ספר, במהלך חודש מאי
צוות ''יפה נוף''
בכתות א, ילמדו להציג נתונים מתוך ההתבוננות ועוד
פרויקט ספר
אירועי פורים מרכזת רננה גרינברג
הנוהל יחייב את כל הקהילה תודה מיוחדת למשה שרפלר, יו"ר הנהגת ההורים על הליווי והתמיכה
השנה העמקנו את הלמידה הדו גילית, הקמנו פינות חקר משחק ויצירה חדשות, שיפצנו ועיצבנו מחדש את המרחב המשותף ויש מקום להציגה בפני הציבור שלושה ימים לפני, מגיעים התלמידים, בלבוש שנקבע מראש על ידי ההנהגה הצעירה:, פיג'מות, שפמים וכובעים , פיאות ועוד

איגרת אביב

סקרנות מינית- נושא שהופיע בעיקר בכיתות הגבוהות של בית הספר ועורר סימני שאלה בקרב ההורים והצוות החינוכי.

איגרת אביב
המידע שתוסיפו לנו יסייע לנו בבחירת התחומים המתאימים לתלמידים בשנה הבאה
תוכנית תקשוב
מיהרתם את החורף ללוות אז מה? את התכניות מרכזות נוגה גינדין ומריאן אשכנזי
תוכנית תקשוב
לדוגמא: בגני הילדים יעסקו בהתבוננות בתופעות ותיאורן המילולי