דגים משמר השרון. חילוץ דיגים בהודו

מוסד תכנון בחן את רגישות השטח, את שילוב המתקן במרחב שסביבו ואת השתלבותו במחלף, תוך התייחסות לטיפול הנופי שנקבע בתכנית ולזה הקיים בפועל כמו כן בתיק החלטות הועידה השישית העולמית של פועלי ציון שנערכה בקרלבאד קרלובי וארי שנרשמו באידיש על ידי שרה לישנסקי אחותה של רחל ינאית-בן-צבי בתוספת מכתב אישי מהראשונה אל האחרונה
עפ"י הארכיונאי של יד בן-צבי החומר במיכל זה הוא "טרום מדור 7" והוא נכלל בארכיון יצחק בן-צבי עם מינויו כנשיא בתיק — התכתבות בין משרד הסעד לבין נשאי המדינה יצחק בן-צבי בבקשה לסיוע סוציאלי לתעסוקה — למר גבריאל רקח ונסיונותיו הרבים של יצחק בן-צבי לסייע לו

אוגוסט 2019

המאמר כולל סקירה של חיי בן-צבי מילדותו ועד לשלהי מלה"ע הראשונה.

פורסם התמא 10ד' למקנים פוטו וולטאים
מתן ההיתר יידרש באישור מתכנן המחוז
מאמרים
הפרוטוקול מוגבל לעיון עד שנת 2020
מאמרים
התכתבות עם שר השיכון בנושא פיתוח ובינוי בשכונות בירושלים ובמקומות נוספים
דיונים על מסוף אל עריש ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט
תמלול ההרצאה תורגם מרוסית ע"י אברהם מילשטיין סקירה בנושא מסקנות הועדה לעניני ביקורת של הדירקטוריון בנושא דו"ח מבקר המדינה סיכומי ישיבות של משרד השיכון ודירקטוריון עמידר ועוד

אוגוסט 2019

מרכזי Y X מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, 41 מדרך עוז, מאגר 216900 724400 עושר ושפע מיני עופות מים גבוה שער העמקים ברכה דר'- 42 מאגר א' מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות קבועה של מינים בסיכון 724800 215400 43 משמר העמק, ביוב א' מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות קבועה של מינים בסיכון 724267 214611 משמר העמק, מאגר ביוב 44 ב' מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות קבועה של מינים בסיכון 724279 214602 תל עדשים, מאגר א' — 45 דרום מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות קבועה של מינים בסיכון 728154 228501 מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, 46 יזרעאל מאגר קולחין 227000 720000 עושר ושפע מיני עופות מים גבוה 47 רם און, מאגר מערבי משמש לממשק שקנאים, מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות קבועה של מינים בסיכון 716000 223200 48 רם און, מאגר מזרחי משמש לממשק שקנאים, מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות קבועה של מינים בסיכון 715500 226800 מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, 49 כפר יחזקאל, מאגר מערב 234000 718000 עושר ושפע מיני עופות מים גבוה מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, 50 תל יוסף, ב.

חילוץ דיגים בהודו
גלוקניץ אל יצחק בן-צבי בנוגע למצב הבטחוני השורר בבית ספר יהודי שנמצא על הר ציון
אוגוסט 2019
פניות בנושאים כגון: חוק החסינות נוכחות חברי הכנסת במליאה ועוד
חילוץ דיגים בהודו
התייחסות לסוגיות עריכת נשואי יהודים על ידי קונסולים של מדינות זרות כשרות נשואי תערובת של יהודים אזרחי ישראל שנערכו בחו"ל
בסיס המפה — הוכן ופורסם ע"י מרכז לשרותי מפות לבטחון השטח האוירי Defense Mapping Agency Aerospace Center — DMAAC ; עובד באוקטובר 1972; תוקן ע"י DMAAC בספטמבר 1975; הודפס ע "י DMAAC ב- 1 דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים
מרכזי Y X 78 יסודות, מאגר צפון מיקום באזור שבעבר היו בתי גידול לחים, עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות קבועה של מינים בסיכון 636500 186000 עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 79 מאגר חצור ב' 171700 631100 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 80 רבדים, מאגר א' 183200 632300 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 81 רבדים, מאגר מזרח ב' 183800 631700 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 82 מאגר ענות 187729 632596 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 83 מאגר הראל 190800 633100 קבועה של מינים בסיכון 84 צרעה, מאגר א' שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 192700 631000 85 צרעה, מאגר ב' שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 194785 629905 86 צרעה, מאגר ג' -מזרחי שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 195600 629500 עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 87 מאגר צובה-שורש 184500 630100 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 89 מאגר נחשון 185919 629623 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 90 מאגר כפר מנחם 181600 628500 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 91 כפר מנחם, מאגר 2 183894 624951 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 92 מאגר תימורים 178440 624975 קבועה של מינים בסיכון עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 93 עציון, מאגר גד"ש 179045 623054 קבועה של מינים בסיכון 94 מאגר ניצנים צפון שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 164390 624767 95 מאגר נגבה שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 173710 620529 עושר ושפע מיני עופות מים גבוה נוכחות 96 מאגר מיש"ע 166500 618300 קבועה של מינים בסיכון 97 מאגר גלאון שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 181700 616400 98 מאגר עוזה שקף שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 175600 613100 99 מאגר זוהר שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 171500 612500 100 מאגר שיקמה שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 153887 612253 101 מאגר רעים שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 150893 587657 102 מאגר נירים שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 148583 586192 103 מאגר אריה שפע ועושר מיני עופות מים גבוה 169804 577974 שפע ועושר מיני עופות מים גבוה, נקודת 104 מאגר משאבי שדה 179332 546324 עצירה במדבר שפע ועושר מיני עופות מים גבוה, נקודת 105 אגם ירוחם 189821 544172 עצירה במדבר, נוף 106 מאגר חימר נקודת עצירה במדבר, קינון מינים אדומים 235612 561740 14 מספר שם המאגר הסבר נ ישנן השחרות מטעמי צנעת פרט

מאמרים

בייעוד של דרך על גבי מיגון אקוסטי או קירות תמך; ו.

15
חילוץ דיגים בהודו
בפנים חוברת במעטפה על פרוייקט ניצול מים בישראל בנגב
פורסם התמא 10ד' למקנים פוטו וולטאים
יחס לתכנית הראשית על תכנית זו יחול הקבוע בתכנית הראשית
אוגוסט 2019
כמו כן בתיק תשובותיו על הוכוחים בועידה