חוות בודדים מצפה רמון. עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית

בנסיבות אלה, קובע בית המשפט העליון, כי פתוחות לתובע שתי אופציות: לבקש מבית המשפט כי הנתבע יעיד בתום פרשת ההגנה לכך מסכימים גם הנתבעים ראה: סעיף 38 לסיכומיהם
מאחר ולא ברור מה מספר המטופלים המופנים על ידי ד"ר שגיא וד"ר ג'בארה, לא ניתן לקבוע סכומים מדויקים של תועלת כלכלית שמפיק פרופ' אינגבר מהפניית המטופלים אליו על-ידי הנתבעים 2 ו-5 בהמשך סעיף זה מוזכרים 5 פסקי דין, וזאת, על אף שאין זה מקובל להביא בכתב תביעה, כאסמכתא, פסקי דין; ראה, לעניין זה, את דבריו של ד"ר דודי שוורץ, סדר דין אזרחי - חידושים, תהליכים ומגמות קרית אונו, תשס"ז , עמ' 205-204: "הפנייה לפסיקה בכתב טענות איננה מקובלת

עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית

הכריתה השלישית שבוצעה על ידי ד"ר אל עמי היתה בניתוח שבוצע ביום 26.

9
עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית
העדר סימן הקריאה, הוסבר על ידי ד"ר שגיא באופן הבא: "כשלא הדגשתי את ההוקפא, הכוונה היא שעשיתי הקפאה קלה מאוד, כיוון שלא התייחסתי לזה באותה חמורה כמו בביקור הקודם"
עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית
הנתבעת לא ניהלה פיקוח סביר על עבודת רופאי העור והכירורגים שלה ולא מנעה מהם להתרשל בניהול רישומים והפניה לבדיקות היסטופתולוגיות אובייקטיביות עת הנגע חוזר ומופיע במשך שנים לאחר כל טיפול שאמור היה לחסלו; כג
עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית
ובהמשך, לאחר ציטוט פסקי דין אחרים, מסכם השופט ריבלין ואומר שם, פיסקה 11 : "הגישה האדנותית, הגורסת כי הרופא יוצא ידי חובתו כלפי המטופל לעניין מסירת מידע אם הוא נוהג על-פי הפרקטיקה הרפואית המקובלת, נדחתה אפוא
לאחר שנשלח החלק שהוצא מאפו של התובע לבדיקה פתולוגית, הוברר בעקבות הניתוח הראשון כי המצב תקין, אך הביופסיה של הניתוח השני, העלתה כי הנגע על האף - הינו גידול סרטני ויותר מכך, אפילו אליבא דגרסתו של ב"כ התובע הוא היה נגוע בחטא הנוראי של ההגינות
בכל מקרה, היתרון של פניית המטופל לקופת חולים, כל פעם שהבעיה מתעוררת מחדש, נעלם אם מנגנון קופת החולים ורופאי העור שבה אינם מקפידים על רישום הולם ועל תיעוד שיאפשר מעקב, כדי להגיע למסקנה האם הטיפול הקודם הצליח או נכשל חיפוש באתר נבו מגלה כי מצויים 1,846 פסקי דין העוסקים בנזק הראייתי, ועל כן, לא ניתן להביא אפילו חלק מהם

עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית

מי שאינו פועל על פי החוזר, מפר נוהלים אלה.

20
עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית
כמו כן, על פי החלטתי מיום י אייר תשס"ה 19
עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית
אוסיף ואומר בהקשר זה, את הדברים הבאים: גם אם יש מחלוקת רפואית האם מוצדק לכרות כל נגע, כגישתו של ד"ר אמסטרדם, המומחה מטעם התובע, או שאין לעשות כן במקרה רגיל, כגישתם של הנתבעים רופאי העור ושל המומחים מטעמם, וגם לאחר שהבאתי בחשבון את העובדה כי ד"ר אמסטרדם אינו מומחה למחלות עור ולסרטן דבר שבו הודה ד"ר אמסטרדם בעדותו; ראה: עמ' 12, שורות 12-9 לפרוטוקול , עדיין סבור אני כי הנתבעים היו רשלניים בנקודה הבאה: אי מתן מידע מספיק לתובע כדי שישקול האם לבצע את הכריתה, אם לאו
עורך דין, פסקי דין, פסק דין רשלנות רפואית
לפי חוות דעת זו, הצלקת עדינה ואינה מכוערת