המתת חסד. ובחרת בחיים? לא בכל מחיר! על המתות חסד בישראל

ומכאן הסכנה האיומה שבתוצאות של החלטתנו זו: אם אנו מבטלים את ההנחה המוחלטת, הבלתי-מנומקת, שאסור ליטול חיי אדם; אם אנו מוצאים נימוקים לצמצמו ולהגיד: בתנאים מסוימים נטילת חיי אדם אינה פשע, אלא מעשה חסד - ניתן לצפות מראש את התוצאות היטלר הוא שקבע שיש "חיים שאינם כדאיים", והוציא להורג 70 אלף חולי נפש או חולים ובעלי-מומים חשוכי-מרפא - משום שחייהם "חסרי ערך" ואינם כדאיים לחברה, וכל המשחרר אותם מחייהם העלובים ומשחרר את החברה מהם - הרי זה משובח
חברי הלשכה לאתיקה התירו הפסקת הזנה לחולה הנמצא במצב וגטטיבי קבוע 'צמח' מתוך השקפת עולם הרואה בכך "מיתת חסד" פסיבית שאינה מתערבת במהלך הרגיל של המחלה, וממלאת אחר רצון החולה המאמר סוקר את הנתונים העובדתיים-רפואיים שנחוצים כרקע לקבלת ההחלטות על טיפול זה, את הגישות האתיות השונות בסוגיה שהובעו בספרות האתית והרפואית ואת ההיבטים המשפטיים של הנושא

מהי המתת חסד? סוגים, מעמד משפטי, עובדות, מחלוקת ו

אסיא: מאמרים, תמציות וסקירות בענייני הלכה ורפואה , 16 3-4 : 9-17, 1998 מניעת טיפול בחולה ALS והמתת חסד המשותף והשונה בין פסק הלכה להכרעת שופט ד" מרדכי הלפרין בד בבד עם התפתחות הרפואית מתחוללים תהליכים חברתיים רבי עוצמה המשפיעים גם על אופי הטיפול הרפואי ועל יחסה של החברה לסוגיות הקשורות בבריאות, חולי ומוות.

12
מהי המתת חסד? סוגים, מעמד משפטי, עובדות, מחלוקת ו
סיום חייהם של החולים מבטא אמנם את כיבוד האוטונומיה של חייהם, אך פוגע בעקרון קדושת החיים ומעלה את החשש לכך שהמהלך יעניק היתר לפגיעה בחייהם של אנשים גם ללא הצדקה רפואית
השירותים שלנו
הנתונים נאספו ממגוון בעלי מקצוע בתחום וטרינרים
המתת חסד
חשוב לעבור תהליך פרידה מסודר שיאפשר הבשלה ופרידה אמיתית ולא יוביל להדחקה שבסופה תתפרץ בשלבים אחרים בחיים
נעשתה כמות טובה של מחקר שנעשה על דעותיהם של אנשים לגבי התדירות ועל תדירות השימוש בו בפועל אך מה קורה כאשר אדם ממית המתת חסד את קרוב משפחתו החולה? שערי משפט , 2 2 : 121-132, 2000 הארכת חיי החולה הסופני - רשות או חובה ד"ר סודי נמיר האם יש חובה להאריך חייו של חולה סופני, מהי שעת קביעת המוות וכיצד יש לטפל, אם בכלל לטפל בחולה הסובל מייסורים, שעל ידי טיפול מאריכים את חייו, אך גם את סבלו
החוק בישראל מחייב הצטברות של תנאים כדי לאפשר לחולה לדרוש שלא להאריך את חייו: מעל גיל 17, יכולת להביע את רצונו והוא אינו פסול דין כזה הוא מצבו של חולה על סף המוות, שאין נשקפת לו אלא גסיסה ממושכת; ושאלה זו מחריפה במקרה שאדם זה עצמו "שואל את נפשו למות"

המתת חסד לכלב

נושא ההזנה המלאכותית בסוף החיים שנוי במחלוקת.

המתת חסד לכלב
בנוסף, כנסיות, קבוצות דתיות וארגוני אמונה רבים טוענים נגד המתת חסד מסיבות דומות
השירותים שלנו
רוב הטיעונים הללו מתחלקים לארבע קטגוריות עיקריות: מוסר ודת יש אנשים שמאמינים כי המתת חסד היא רצח ומוצאתם פסול מסיבות מוסריות
על / ישעיהו ליבוביץ
בבתי חולים דתיים, כמו מעייני הישועה בבני ברק, אף חל איסור על המתת חסד והרופאים מחויבים להעניק לחולה טיפול בכל מחיר