מודל מכון טל. עבודת סטודנטים

מודל התִסלום החדשני מאפשר לבחון את התועלת שתופק מכל תוכנית, ולזהות מראש את המכשולים ואת הבחירות שיש להימנע מהן העיסוק בתִסלום של תוכנית מתמקד הן בחקר רכיביו העקרוניים של המודל המקורי של תוכנית־האֵם, הן בהיכרות עמוקה עם הצרכים ועם המגבלות של השדה שאמור ליישם את התוכנית וליהנות ממנה לאורך זמן והן בהתאמת התוכנית ואסטרטגיית ההפצה שלה למאפיינים הללו
מחקרים רבים ניסו להבין את יסודותיו ואת רכיביו של תִסלום מוצלח, במשך העשורים משנת 1970, ולמעשה עד ימינו אלו מקצת הספרים בספריות מושאלים לשלושים יום בספרית קמפוס לב הם מסומנים בסרט צהוב בלבד

עבודת סטודנטים

כדי שתוכנית תצליח גם בגרסה מורחבת, חשוב ללוותה בשלבי הפיתוח השונים בבדיקה של סיכויי הצלחתה בעתיד באוכלוסיות נוספות, בייחוד נוכח גורמים הידועים כמעכבים, כדוגמת מימון, קושי בהגעה לאוכלוסיות חדשות, היתכנות לאורך זמן וחוסר שיתוף פעולה בשטח.

סטודנטים
יצחק פרידמן, רינת יצחקי ורחל זורמן שער ראשון: תסלום — מבט־על פרק 1: רקע והגדרות מושגים א
מאגרי מידע
היה שותף היה שותף החיבור בין בית המדרש לבין האקדמיה — הוא חיבור משמעותי וחשוב ביותר, הן עבור התלמידים והן עבור עם ישראל בכללו
מאגרי מידע
חקר התִסלום של תוכנית מסוימת מתמקד אפוא במאפייניה הייחודיים, בתנאים המאפשרים את תסלומה או מעכבים אותו, ובייחוד בשלב התכנון שלה — במתן תשובה לשאלה איך לתכננה ולבנותה כך שתהיה בת־תִסלום
הרחבת היקף התוכנית או העמקתה היא פעולה מורכבת שאיננה לינארית וברבים מן המקרים מתברר שהתוכנית בהיקפה הרחב אינה מוצלחת כפי שהייתה בהיקפה המצומצם הצבת השאלות משקפת את התפיסה כי מדובר במודל המשמש כמתווה-על — כמורה דרך, המנחה בעלי עניין שונים לאורך תהליך התִסלום
אולם, אנו מעדיפים להשתמש במונח ״תִסלום״, המבוסס על שם העצם ״סולם״ ועל שם הפעולה ״תפעול״ אנו רואים כיצד לימוד תורה חי ומעמיק במרכזו של קמפוס אקדמי, מקרין ומשפיע על כל תחומי העשייה — בביטחון, בכלכלה, בתעשייה או במחקר הטכנולוגי

מי יהיה בחוץ

היעדר היכולת להרחיב תוכניות לאחר שהצליחו בתקופת ההתנסות הראשונית הוא נושא בעל חשיבות ערכית, חינוכית, חברתית וכלכלית.

5
בית מדרש
ההגדרה מבהירה שתִסלום אינו עוסק רק במיזמים, אלא גם בתוכניות ובמדיניות
עבודת סטודנטים
ערך זה עוסק במודל של מערכת מבוסס מתמטיקה
מי יהיה בחוץ
בתִסלום אין מדובר רק בשכפול של תוכנית התערבות במובן של הרחבתה או החלתה כרפורמה במקומות נוספים
ניתן גם לבדוק את ההשאלות ולהאריכן בפניה לספרנים, בעל-פה או בטלפון למידע ולסיוע אנא פנו למירה גינזבורג mirag schechter
השער הראשון בסקירה מספק מבט־על באשר לתִסלום ומציג את הגישות השונות למושג שפורסמו ושנהוג להשתמש בהן בספרות ובשדה הפעולה ד"ר יצחקי מתמחה במחקרי הערכה בחינוך וחברה, בפיתוח ובליווי של תהליכי מיון מועמדים למסגרות לימוד שונות ובפיתוח והעברה של סדנאות והשתלמויות בנושא הערכה פנים-ארגונית

בית מדרש

תִסלום scaling הוא תהליך יישומי שמטרתו לסייע להרחיב תוכניות מוצלחות ולהפיצן בקנה מידה גדול ובר-קיימא.

4
סטודנטים
בשנת 1989 הציעה האקדמיה ללשון העברית, במסגרת מונחי הכימיה וההנדסה הכימית, חלופה עברית למושג Scale-up בשם ״גִמְלוּן״
מי יהיה בחוץ
משוואות ה הם מודל המתאר את התנועה ושינויה כתלות בכוחות, תוך שימוש בחשבון אינפיניטסימלי העוסק בשינויים
מי יהיה בחוץ
בית המדרש מאפשר לתלמידים לימוד תורה מעמיק ומשמעותי לצד הלימוד האקדמי, ומקנה כלים לבניית עולם רוחני עשיר, לבירור מוסרי וערכי ולצמיחה אישית