פלס לייזר. פלס לייזר

המשדר מורכב במסילה על עמוד שנתות מכונה: לאטה ובעזרתו מתבצעת המדידה
המשדר ממוקם בצורה יציבה, על גבי או משטח ישר אחר, מעל גובה משטח העבודה וכשהוא מפולס באמצעות בועית פילוס - בדומה לפלס ידני בתאורה מעומעמת הקרן יכולה להיות נראית לעין ולסייע בסימון הגובה הרצוי אולם לרוב מתבצע הפילוס באמצעות קולט האות

כלי עבודה ‏פלס לייזר

.

28
פלס לייזר
פלס לייזר
כלי עבודה ‏פלס לייזר

פלס לייזר

.

14
כלי עבודה ‏פלס לייזר
כלי עבודה ‏פלס לייזר
פלס לייזר

כלי עבודה ‏פלס לייזר

.

כלי עבודה ‏פלס לייזר
כלי עבודה ‏פלס לייזר
כלי עבודה ‏פלס לייזר