מבר ראשי תיבות. הרכב כיתת

בכל מקרה, אחרי שהבנת את ראשי התיבות אני מבקשת ממך למחוק את ה"מפגרים בעלי רצון" ופשוט להשאיר: "מה ראשי התיבות של מב"ר? קריטריון ניקוד טיפוח - בכיתת מב"ר ישולבו תלמידים ממצב סוציואקונומי נמוך אשר נמדד לפי השכלת הורים, מספר אחים, מצב משפחתי ועוד קיצור שמו של אדם מסומן פעמים רבות, בניגוד לכללים, ב נקודה למשל ע
תלמידים : כיתת מב"ר הינה כיתה המונה בין 18-25 תלמידים תלמידים בעלי יכולת קוגניטיבית תקינה, דרכי העבודה מותאמים להם

הרכב כיתת

כך לדוגמה הם מביאים שבת קה, ב לדוגמה את סיפורו של שמעי בן גרא שקילל את דוד המלך, וכאשר דוד אמר עליו ששמעי קללו "קללה נמרצת", דורשים חכמי התלמוד את המילה "נמרצת" כראשי תיבות ל נואף, מואבי, רוצח, צורר, תועבה.

12
מה זה
ראשי תיבות ב לשון חז"ל: נוטריקון - מ לטינית: "לכתוב", "לסמן באותיות" הם טכניקה לכתיב מקוצר, שבו נכתב ביטוי נפוץ רק באמצעות ה אות הראשונה של כל מילה
מה זה
מתקבלים לכיתה תלמידים בעלי בעיית התמדה העונים על פי קריטריונים צוות : הצוות החינוכי המלמד בכיתה זו, מוכשר לתת מענה פדגוגי ומענה אישי לכל תלמיד בהתאם ליכולותיו
קיצורים וראשי תיבות
אני יודעת שאף אחד לא אמור להיעלב מהשאלה, אבל יש אנשים רגישים, וזה גם סתם מחזק סטיגמות שליליות
דירוג 2- תלמיד הנוטה להגיע באיחור משמעותי או תלמיד שנמצא בבית הספר, אך נוכח רק בחלק מהשיעורים
קריטריונים לשילוב תלמידים בכיתת מב"ר 1

מה זה

קשה לי להאמין שחשבת שהכוונה היא ל"מפגרים בעלי רצון".

23
הרכב כיתת
לא יתקבלו תלמידים של החינוך המיוחד לכיתות מב"ר
הרכב כיתת
אשי תיבות בעברית ידועים כבר ב תלמוד
הרכב כיתת
מורי הלכות במהלך הדורות כונו פעמים רבות בראשי התיבות של שמם, למשל רמב"ם - ראשי תיבות רבי משה בן מימון, רמב"ן - ראשי תיבות של רבי משה בן נחמן