מיכל בת שאול. הנחת תפילין לאשה

הוא כותב בלשון תנ"כית נפלאה וזוהי לשון מדוברת! וברגע אחד היא הוציאה את כעסה ולגלגה על דוד ואמרה לו " מה נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה לעיני אמהות עבדיו כהגלות נגלות אחד הריקים" מאותו יום חלפו שנים ארוכות וכואבות
כששב דוד לביתו נזפה בו מיכל על התנהגותו בנימה סרקסטית

מיכל בת שאול

לסיכום, מיכל בעצם מעולם לא התגרשה מדוד וחייה עם גבר אחר היו בשגגה ולכן לא היתה לה בעיה לחזור אליו.

4
אנציקלופדיה יהודית דעת
וכתב ליישב: "ונראה, דתרגום זה אתי כפסיקתא רבתי פסקא כב דמייתו התוספות ד"ה מיכל בת שאול
מיכל בת שאול
היזהרתי את דוד, ובאותו הלילה סייעתי לו להימלט בעד החלון
על המוסיקה הסמפונית (התזמורת הארץ
על פלטיאל מסופר מעט, אם כי הרושם ברור: גם אם לא זכה להיות בעלה ממש, אלא רק מעין שומר ראשה של מיכל, נקשר אליה, והפרידה ממנה היתה טראגית עבורו
נשוא היא לא יכולה לראות בחילול הקודש, כיצד מלך ישראל, מחליפו של אביה הגדול, מתגלה לעיני אמהות עבדיו כאחד הריקים אל תקרא את שורות הכתוב בתנ"ך, אלא פענח את המוצנע בין השורות, שכן את הטקסט הגלוי כתבו לבלרים של דוד, שנצטוו לשחזר את ההיסטוריה, לפאר את דוד ולהשחיר את פניו של שאול הנבגד פעם אחת על ידי שמואל, פעם שניה על ידי דוד, פעם שלישית על ידי מיכל עצמה, פעם רביעית על ידי האלוהים, ופעם חמישית על ידי הסופר שהמציא לנו את נעים זמירות ישראל מלך ישראל
מלך ללא ארמון, ללא פקידות מפותחת, וללא גינוני מלכות

מיכל בת שאול, דוד בן ישי, פלטיאל בן ליש

ואמנם איתא בירושלמי ברכות פ"ב ה"ג : "מיכל בת כושי היתה לובשת תפילין ואשתו של יונה היתה עולה לרגלים ולא מיחו בידיה חכמים, ר' חזקיה בשם ר' אבהו אשתו של יונה הושבה מיכל בת כושי מיחו בידיה חכמים".

18
מיכל בת שאול, דוד בן ישי, פלטיאל בן ליש
בת שאול המלך, הייתה יפה מאד מגילה ט"ו
מדוע זלזלה מיכל בדוד?
יש לי קושי רציני עם הקטע של הסגרת צאצאי שאול לגבעונים אשמח מאוד לשמוע אם יש מישהו שיכול להבהיר קצת את הנושא
על המוסיקה הסמפונית (התזמורת הארץ
למיכל היו שלושה אחים ואחות בכורה: יונתן, ישוי, מלכי-שוע ומירב
על אף יופיה המיוחד התנהגה מיכל בת שאול בכמה וכמה דברים בצורה שיותר מתאימה לגברים מאשר לנשים אותו אדם ששמואל הנביא בעצמו אמר שאין צדיק כמוהו בארץ! ובאמת עיקר הערה זו מצינו כבר ב'לבוש' או"ח סי' יז ס"ב כלפי מצות ציצית, ומדבריו נראה שמיכל בת שאול היתה לובשת גם ציצית וכבר העיר בזה בס' 'נחלת צבי', הובא ב'אליהו זוטא' שם סק"ג , וכתב: "אע"ג דבשאר מצוות עשה שהזמ"ג, כגון סוכה ולולב, נהגו שעושין ומברכין, מה שנהגו נהגו, ומה שלא נהגו לא ינהגו, ובציצית לא אשכחן דנהגו, רק אחת מני אלף כגון מיכל בת שאול וכיו"ב
יג וַיְהִי כִּי צָעֲדוּ נֹשְׂאֵי אֲרוֹן-יְהוָה שִׁשָּׁה צְעָדִים, וַיִּזְבַּח שׁוֹר וּמְרִיא דברי המדרש לא מתיישבים עם פשט הכתובים כי יתרעם נמנה עם הנולדים לדוד בחברון לפני עלייתו לירושלים

ארכיון הבימה

בתור הבן-אדם שכולם כולן שרו לו " הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו".

מיכל
וּנְקַלֹּתִי עוֹד מִזֹּאת, וְהָיִיתִי שָׁפָל בְּעֵינָי וְעִם הָאֲמָהוֹת אֲשֶׁר אָמַרְתְּ עִמָּם אִכָּבֵדָה" "ולמיכל בת שאול לא היה לה ילד עד יום מותה" האם היו למיכל ילדים?
הנחת תפילין לאשה
איש בושת היה שליט חלש, ומי שבאמת ניהל את מדינתו של אבי היה אבנר בן נר, שר הצבא שלו
על המוסיקה הסמפונית (התזמורת הארץ
וכשחזר דוד הבייתה, מאושר ושמח, לא התאפקתי