פורטל קהילה לומדת. כניסה למערכת

אמונה אהבה והצטיינות מביאה להצלחה על ביה"ס בית הספר הוקם בשנת בתשס"ה 2004 כבית ספר צומח בשכונה חדשה בעיר מעלה אדומים
בית הספר שואף תמיד להתפתח ולראות קדימה את הצרכים העולים מהשטח תוך שילוב טכנולוגיה של המאה ה-21 , בית הספר בוחר לחדד ולהשביח את ההוראה ואת התפתחות הצוות המקצועי מתוך ראיה שפדגוגיה איכותית תורמת לאקלים חיובי, להרגשת שייכות בבחינת "למקום שאני אוהב שם רגליי מוליכות אותי" סוכה נ"ג ייתכן שיקח כמה דקות עד שאוסף האתרים החדש של הקהילה שלך יופיע ברשימת כתובות ה- URL

יצירת פורטל קהילה

התנסות צוות ההוראה בלמידה בחברותא וצפיית עמיתים יישום המתודה עם התלמידים בכיתה בשכבות הגיל השונות.

22
כניסה למערכת
אם בכוונתך להתאים אישית את האתר באמצעות פתרונות ארגז חול, תרצה לוודא שכמות המשאבים שהוקצו מספיקה כדי להפעיל את הקוד שלך
כניסה למערכת
האבנים הגדולות של המיזם ביה"ס הינו 'קהילה לומדת ומלמדת ' המפיץ את המומחיות שלו במעגלי למידה שונים: מורה למורה, מורה לתלמיד, תלמיד לתלמיד, תלמיד והורה, מורה הורה ולתלמיד
כניסה למערכת
בדוק את הערך הזמין MB כדי לוודא שלא תעלה על ה- MB הזמין
בשביל, ניתן למצוא יוזמות על פי מיקום גיאורפי, תחומי תוכן, שכבות גיל, מגזר ועוד כבית ספר מוביל פדגוגיה ארצי אנו לומדים בחברותא- למידה בזוגות ע"פ מתודה בית מדרשית בכל תחומי הדעת
התאמת החזון הבית ספרי לשינויים שהתרחשו בבית הספר תלמידים פעילים , תלמידים כמורים אחראים על איתור חומרי למידה והפקת מידע באמצעות למידה חוויתית בשילוב טכנולוגיה ותקשוב בתי הספר נדרשים כיום, יותר מתמיד, לפתח מענים חדשניים לצרכים ואתגרים, לפתח חשיבה יזמית ולהמציא את החינוך מחדש

פיתוח קהילה לומדת ומלמדת במתודת חברותא/ למידת עמיתים

חשוב לבחור את השפה המתאימה עבור אוסף האתרים מאחר שלא ניתן לשנות אותה לאחר בחירתה.

24
כניסה למערכת
SharePoint ב-Microsoft 365 SharePoint Server 2019 SharePoint Server 2016 SharePoint Server 2013 Enterprise פורטל קהילה הוא מדריך כתובות המפרט את כל אתרי הקהילה הזמינים באינטרא-נט של החברה שלך
פיתוח קהילה לומדת ומלמדת במתודת חברותא/ למידת עמיתים
החיפוש יסרוק את כל אתרי הקהילה ואת אוספי האתרים ויתחיל את ההסתה
פיתוח קהילה לומדת ומלמדת במתודת חברותא/ למידת עמיתים
מומלץ שכל קהילה תהיה אוסף אתרים משלה