גולדה מוצקין. גולדה גלידה

הסובייטים האמינו בקיומה של בארצות הלאום ה, ובשל כך קיבלו את הצורך ב יהודית כפתרון זמני ילדתה שרה קיבלה שם טיפול רפואי למחלת הכליות הקשה שממנה סבלה
כראש הממשלה, הנהיגה את בתקופת ו מאידך, סניגוריה בחוגים אלה טוענים כי בתקופתה עדיין לא בשלו התנאים לכינון , ו לא העלה על דעתו כלל

גולדה מאיר

ב- הציבה אותה מפא"י כמועמדת מטעמה לראשות מול מועמד ,.

21
גולדה מאיר
בפגישה הראשונה, ב- , היה עבדאללה לבבי ופייסן, והבטיח שלא תהיה התנגשות בין כוחותיו לבין היישוב, ואילו מאירסון הבטיחה שהיהודים יראו בעין יפה את השתלטותו על החלק הערבי של הארץ, כפי שיוחלט ב
גולדה גלידה
סירוב זה הוליד את "", שכתבו: "איננו יודעים אם נהיה מסוגלים לבצע את המוטל עלינו בצבא"
גולדה גלידה
בן-גוריון הציע למאירסון להחליף אותו כשרת חוץ ביוני 1956; היא נענתה להצעה, ורכשה בכך את עוינותו של שׁרת, שראה אותה כמי שהייתה שותפה להדחתו
במרחביה חששו תחילה ממי שנראתה כבת תפנוקים אמריקאית שבהגיעה לארץ ישראל העדיפה לעסוק בהוראת ולא בעבודת כפיים, אולם בסוף ניאותו לקבלה גולדה ניהלה קשר רומנטי עז עם , שהיה מבוגר ממנה בתשע שנים ונשוי משנת 1920 לרחל כצנלסון
אגרנט המשיך ואמר למאיר: "זה מפני שכל אלה אין להם מכשירי הערכה למרות זאת מעולם לא רחשה אהדה לתנועה ה, והיו שהאשימו אותה שאף פגעה בקידום נשים בסביבתה

גולדה מאיר

בתקופה מסוימת ניהלה חברות רומנטית עם שהיה נשוי ובמקביל ניהל יחסים עם אישה נוספת.

10
גולדה גלידה
בתפקיד גולדה מאיר: , ואת גולדה בצעירותה גילמה
גולדה מאיר
כש הביע התנגדות נחרצת ל נגד , הייתה בין המתייצבים הבולטים מולו
גולדה גלידה
במהלך כהונתה בראשות הממשלה הייתה חולה ב וטופלה ב בסתר על מנת שהציבור לא יידע
הספינה הגיעה ל, אולם הסבלים הערבים סירבו להוריד את העולים לחוף, והספינה המשיכה לנמל שב לפני כן כיהנה כ 1949—1956 , וכ 1956—1966
עם זאת גולדה הוסמכה לגייס מילואים במהלך יום הכיפורים, אם יהיה צורך בתחילת 1971, הגיש שליחו של מזכיר האו"ם הצעה לתוכנית שלום בין ישראל ומצרים

גולדה מאיר

מאמציה לא צלחו והיא נאלצה להסכים להקמת.

2
גולדה גלידה
אחותה שיינה ובעלה סיפקו לה פתח מילוט
גולדה גלידה
ביום הכיפורים עצמו, שעות לפני פרוץ המלחמה, החליטה מאיר לגייס את המילואים לבקשתו של ה , בניגוד לדעתו של דיין, שחשש שהעולם יראה זאת כהתגרות וכ
גולדה גלידה
גולדה הגיבה בחיוב, אולם בהמשך לא נתקבלה תשובה מסאדאת