תנו לגדול בשקט. תנו לגדול בשקט

מכך ש"לכל אדם, אפשר למצוא מכונית שלא הוא בנה" לא נובע ש"יש מכונית שאף אחד לא בנה אותה" כשגדל הראה שזה בלתי-אפשרי, היתה התרגשות מוצדקת - זו אכן התפתחות דרמטית ביסודות המתמטיקה
את זה, באמת, לא ניתן לעשות בגלל גדל ג זה כבר לגמרי לא ברור

תנו לגדול בשקט

התנשאות פאתטית שמבוססת על בורות היא דבר מדכא.

תנו לגדול בשקט
האם גם השימוש ב"קל וחומר" נובע, לדעתך, מאי הבנה של ההשלכות האמיתיות של המשפטים? זה מאוד לא מובן לי
תנו לגדול בשקט
תנו לגדול בשקט
כדאי לציין שבעולם המתמטי, הדרישות של משפט גדל נחשבות "חלשות" — כלומר, "רוב" התורות המעניינות כן תקיימנה אותן, ולכן תהיינה חשופות למשפט
מה פירוש "התחום ביקש" - העוסקים בו ביקשו? ב עם זה כבר מאוד קשה להסכים את החלק השני לא הבנתי
ספציפית לגבי גיאומטריה, אני לא חושב שאי-פעם ראיתי את ההוכחה, אך אני יכול לנחש כמה דרכים לעשות זאת - אם לא יענו לך אחרים אנסה את כוחי בהוכחתו המקורית בנה גדל את הנוסחה G כך שתהווה ניסוח פורמלי לטענה "G אינה יכיחה בתורה T"

תנו לגדול בשקט

כשבוחנים טיעונים מסוג זה, כדאי לשמור על פרופורציה, ולזכור את ההקשר: משפט גדל הוא משפט מתמטי הדן, בסופו־של־דבר, במניפולציות פורמליות של סימנים על נייר.

25
תנו לגדול בשקט
וכפי שאמרתי, דבריי לא התייחסו למשפט גדל כלל ועיקר
תנו לגדול בשקט
האם שמענו על המשפטים הללו רק בגלל שהם היוו ומהווים קולר נוח לתלות בו ספקולציות מטפיזיות ואקזיסטנציאליות?
תנו לגדול בשקט