חידוש תושב אילת. רמי אריה עורך דין ורואה חשבון

במקרה דנן, נקבע כי חומרי הגלם היוו כ-35%-40% במקרה כזה עלולה להיווצר חשיפה לחיובי מע"מ לא צפויים
נקבע כי על סמך הראיות ועל פי אומדן, בהתאם לסמכות שבסעיף 83 ה לחוק מס ערך מוסף, כי 40% משווי עסקאותיה של החברה עם ישרוטל, ייחשבו כמכר, ואילו 60% הנותרים ייחשבו כמתן שירות לפיכך, בנסיבות אלו, בית המשפט קבע כי אין להחיל את מבחן " העיקר והטפל"

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון

מתן שירות לתושב אזור אילת חייב בדרך כלל במע"מ מלא.

8
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
בשנת 2015 הוציא מנהל מע"מ שומת מס עסקאות לחברה, וקבע כי דיווחיה של החברה על עסקאותיה עם ישרוטל כעסקאות בשיעור מס אפס אינם כדין, שכן המדובר בעסקאות מתן שירות, החייבות במע״מ בשיעור מלא
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
כמו כן, התחייבה החברה לשאת באחריות מקצועית בגין ביצוע ובניית התפאורה לתקופה של שנה, ולתקן נזקים על חשבונה
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
בית המשפט קבע, כי ממאפייני העסקאות בין החברה לישרוטל, עולה כי מדובר הן בעסקת מכר והן בעסקת שירות
בעסקאות מול ישרוטל התחייבה החברה, לא רק לבנות ולספק את התפאורה, בהתאם לעיצוב אשר נערך על ידי המעצב שנשכר מטעם ישרוטל ובהנחייתו, אלא אף לדאוג לפירוק התפאורה של המופע הקודם מבמת אולם התאטרון התכלית העומדת ביסוד הסדר המס הנוגע לעסקה בין עוסק אשר אינו תושב אילת לעוסק תושב אילת, כמו יתר ההסדרים אשר נקבעו בחוק, היא לעודד את הפעילות הכלכלית והמסחרית באילת על מנת לסייע בפיתוחה של העיר הדרומית
לטענת מנהל מע"מ, אלמנט העשייה וההתאמה הספציפית הוא הדומיננטי ביותר בעסקה, ומשכך מדובר במתן שירותים המחוקק יוצא מנקודת ההנחה, כי ככל שמדובר בעסקת מכר, העוסק אשר אינו תושב אילת אינו מתחרה עם עוסק תושב אילת, וזאת להבדיל מעסקת שירותים, למעט החריגים הקבועים בתקנות

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון

מנגד, עסקה לאספקת מוצר המותאם באופן ייחודי לדרישות הלקוח, תיחשב בדרך כלל לעסקת שירותים, אלא אם כן המרכיב המהותי בעסקה, מנקודת מבטו של הלקוח, הם החומרים.

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
מנגד, העובדה כי אין מדובר ב-״ מוצר מדף", וכי חלק משמעותי מהעסקה הוא הרכבת התפאורה בחצרי המזמינה וביצוע תיקונים בעת הצורך, מצביעה על מאפיין של שירות
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
מבחן " העיקר והטפל", אין בו במקרים רבים, כדי לסייע
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
וכיוצא בכך - חייט התופר חליפה ללקוח או שמלה ללקוחה
טובין או שירות - לעוסק תושב אילת רמי אריה, עו"ד רו"ח עוסק, אשר אינו תושב אזור אילת, המוכר טובין לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו, יחויב במע"מ בשיעור אפס כך לגבי בעל עסק של מטבחים, כשהוא מרכיב מטבח בדירתו של הלקוח, מטבח המותאם לגודל הדירה ולדרישות הלקוח באשר לכמות, גודל ומיקום הארונות והמדפים - האם מוכר הוא נכס או נותן שירות? כך, למשל, העובדה שהתפאורה כוללת רכיבים מוחשיים הנבנים במפעלה של החברה והעוברים לבעלותה של המזמינה בעת התקנת התפאורה, מצביעה על מאפיין מובהק של מכר

רמי אריה עורך דין ורואה חשבון

החוק תוחם את הגבול שבין ״ מכר״ לבין ״ שירות״, כאשר " מכר" של נכס הוא הקנית רשות לשימוש או זכות בו בתמורה, ואילו ״ שירות״ מוגדר באופן שיורי ככל עשייה בתמורה למען אחר אשר איננה מכר.

9
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
אלא, שבעסקאות מסוימות לא ברור האם מדובר במכר טובין או מתן שירות או בשילוב ביניהם
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
סעיף 5 ב לחוק אזור סחר חופשי באילת, שעניינו "הקלות במס ערך מוסף" קובע כדלקמן: "על מכירתם של טובין בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באזור אילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס
רמי אריה עורך דין ורואה חשבון
מהו כאן העיקר ומהו הטפל? בשנת 2009 התקשרה החברה בהסכם עם חברת ישרוטל בע״מ, לפיו היא תייצר עבורה תפאורה לסדרת מופעים אשר יתקיימו במלון "רויאל גרדן" באילת