עקידת יצחק לקריאה. Syllabus

אלוהים מצווה על אברהם ללכת "אֶל אֶרֶץ הַמֹּרִיָּה" ולהעלות שם לעולה את יצחק "עַל אַחַד הֶהָרִים" שיאמר לו קרבן העולה הוא העתק של עקידת יצחק עיין על כך עוד בפירוש דעת מקרא, בראשית, עמ' קכז-קכח : קרבן העולה ויקרא א עקידת יצחק בראשית כב אם-עלה קרבנו פסוק ג והעלהו שם לעלה פסוק ב ויעלהו לעלה פסוק יג וערכו עצים על האש פסוק ז ויערך את העצים פסוק ט ערכו … על העצים אשר על האש אשר על המזבח פסוקים ז-ח וישם אתו על-המזבח ממעל לעצים פסוק ט לאור זאת, גם בקרבן העולה אמור להישמר אותו עקרון של "ויעלהו לעלה תחת בנו"
שנים, החל לחקור אחר פשר פלא הבריאה המלאך מודיע לאברהם כי עתה הוא יודע כי אברהם הוא ירא אלוקים והשוו לפרק כ' פסוק יא

עקידת יצחק בעמק חרוד (1921)

כל ניסיון רומם ונישא אותו והגביה את שיעור קומתו הרוחנית.

16
רבי יצחק עראמה
ביסורין וכשם שהוא מרפא מכאובי' של אלו כך אני אדרו' אליו על יסורין אלו שיבואוני והיה לך לקבלם ולא למאסם : רש"י מצודת דוד הנה
ישיבת ההסדר ירוחם
ח וַיֹּאמֶר, אַבְרָהָם, אֱלֹהִים יִרְאֶה-לּוֹ הַשֶּׂה לְעֹלָה, בְּנִי; וַיֵּלְכוּ שְׁנֵיהֶם, יַחְדָּו
vayera
ההוגה ה סביב 300 לספירה ציין בחיבורו כי לדוקטרינה של הכנסייה על כך שישו "ויתר על עצמו תמורת המחילה על החטאים", מספקת "ההיסטוריה היהודית" דוגמה ב"הכנת בנו של אברהם לקורבן לאל"
בסיפור המובא בבראשית כ"א קיים סיכון כמעט וודאי למות הילד ובסיפור עקדת יצחק המוות הוא וודאי אילולא ה' עוצר בעד אברהם על ידי ניתוח מעשה העקדה הוא מבין שהמאמין הוא זה שמצליח לעשות את התנועה הכפולה: מחד לוותר על העולם, לבטל את רצונו מול רצון האל, ויחד עם זאת לחיות בתוך הסופי ולהאמין ב
ר''ל על כי דברי הגבר הוא שלמה היה לומר בעבור אתיאל וחוזר ומפרש לומר שאמר בעבור אתיאל ואוכל ר''ל ה' עמדי והוא נתן לי חכמה מפיו ולזה אוכל לעשות מה שלבי חפץ להרבות נשים וכסף וזהב כי עכ''ז לא אסור לבבי מה' כי אין חכם כמותי צריך גדר ושימור אם כן על כי סמך על אסיפת רב הבינה אמר ארבה נשים וגו' ולא אסור וגו' ולבסוף נאמר בו נשיו הטו את לבבו מלכים א' י''א ואחר זה נאמר ויתאנף וגו' כי נטה לבבו וגו' הנראה אליו פעמים וכאומר מה שנראה אליו פעמים כבר נראה אבל מעתה לא הוסיף להראות לו עוד בעון כי נטה לבבו מה' א''כ מרבית אסיפת הבינה היתה סיבה לסלוק הנבואה : הסבר קצר ולכן כל נשמה קיבלה בגנים חלק מהחטא- כי היא הייתה שוטפה לחטא- שממשיכה אותו בעולם ואז היא צריכה לעבור תיקון לחטא הראשון

Syllabus

י וַיִּשְׁלַח אַבְרָהָם אֶת-יָדוֹ, וַיִּקַּח אֶת-הַמַּאֲכֶלֶת, לִשְׁחֹט, אֶת-בְּנוֹ.

19
עקידות יצחק לקריאה
למעשה אברהם עומד כאן בפני פרדוקס
עקידת יצחק בעמק חרוד (1921)
However, if I tell her nothing at all, and simply steal him away from her when she is not looking, she will kill herself
שאלות קשות על עקידת יצחק
כי אפילו אם עושה עבירה אחת את כל חכמתו הוא יאבד , כמו שלמה המלך שאמר "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"