צאת הכוכבים רחובות. צפו: הקפות שניות בטיפול נמרץ קורונה

תשעה באב אינו רק יום אבל על מה שאיבדנו, אלא יום של תזכורת למה מצופה מאיתנו חצות - חצי היום בין הזריחה האמיתית לשקיעה האמיתית
וכתב בספר סדר זמנים הנ"ל "חלילה להקל במליחה, לפי החשבון מעלות השחר עד צאת הכוכבים, אלא יש לחשב לפי חשבון מעלות השחר עד נץ החמה וכ"ש דלדידיה מעמוד השחר עד הנץ החמה חמשה מילין, דהוו שתות היום דהיינו שתי שעות זמניות

שיעור מיל בהלכה

האירוע נערך במעמד הרב ישראל מאיר לאו וחבר מועצת העיר חיים גורן.

27
ישראל
במהלך ההופעה סיפר הזמר עקיבא על השכנים שזרקו סוכריות על החוגגים מהמרפסות
שיעור מיל בהלכה
שזמן עלות השחר לפי פירש רש"י וסיעתו, הוא יום גמור לכל דבר ועניין אלא שחכמים חששו שאין הכל בקיאין בו ולכן גזרו להמתין עד הנץ החמה
תשעה באב 2021: אלה הם זמני כניסת ויציאת הצום
וברור שלשיטת שמואל הלילה הוא רק בצאת הכוכבים
במוצאי הצום מבדילים על כוס יין, מדלגים על פסוקי הנחמה ומברכים על היין והמבדיל בין קודש לחול, בלי ברכת בשמים, ובלי ברכת הנר עליו ברכנו במוצאי שבת אז אומרים "ברוך המבדיל בין קודש לחול", חולצים את נעלי העור, ומחליפים את בגדי השבת לבגדי חול
וכן מהאבן עזרא בראשית א יח ד"ה ולמשול שכתב: "יום התורה, משעת צאת השמש עד בואה, והלילה מעת ראות הכוכבים ה הנפ"מ בשיעור מיל יש כמה נפקא מינות לאופן החישוב לענייני פסח

שיעור מיל בהלכה

בליל תענית מותר לאכול עד עלות השחר לפי שיטה זו המקדימה, כפסק הגרא"ח נאה.

11
תשעה באב 2021: אלה הם זמני כניסת ויציאת הצום
וכל זה למי שעבר ועשה ובשעת הדחק, אבל לכתחלה אחרי עלות השמש"
צפו: הקפות שניות בטיפול נמרץ קורונה
והיו לנו הלילה משמר, והיום למלאכה"
תשעה באב 2021: אלה הם זמני כניסת ויציאת הצום
אמר רבא דאמר קרא ויקרא אלהים לאור יום, למאיר ובא קראו יום