רשות האכיפה והגבייה תשלום. רשות האכיפה והגבייה

הגורם המוסמך יכול להיות שהוא הגורם השיפוטי בלשכות ההוצאה לפועל, או מנהל לשכת ההוצאה לפועל — שהוא הגורם המנהלי הבכיר ביותר בלשכות ההוצאה לפועל המסלול המקוצר החל לפעול באוגוסט 2009
אם נפסק תשלום פיצוי כאמור, מקבל הנאשם שובר לתשלום עבור הפיצוי מקופת בית המשפט גביית פיצוי לנפגעי עבירה — במסגרת הליכים פלילים המתנהלים בערכאות השונות של בתי המשפט, מטילים בתי המשפט בגזר הדין, בין היתר, תשלום לקורבנות העבירה

אושר בקריאה ראשונה: הקפאת הליכי גבייה ופריסת תשלומים ליחידים ולעסקים

במסגרת חוק ההוצאה לפועל מוסדרים אמצעי האכיפה השונים אותם ניתן לנקוט נגד החייב.

רשות האכיפה והגבייה
המרכז לגביית קנסות למעשה נכנס ב"נעלי קורבנות העבירה" וגובה עבורם את הכספים
גביית דמי מזונות מהחייב
ההנחה שבבסיס התיקון הייתה שעדיפה פגיעה בקניינו של החייב, בזכותו לפרטיות או באפשרות שלו לצאת את הארץ, להחזיק רישיון נהיגה וכיוצ"ב על פני פגיעה בחירותו בדרך של מאסר
הפחתת ריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה לחייב בהוצאה לפועל שמשלם את חובו (הליך)
אמצעי האכיפה לא יינקטו אלא לפי בקשה של הזוכה ומתן אישור של הגורם המוסמך
מציאות זו הקשתה על קיום שגרת עבודה רגילה, ולהגבלות השונות הייתה השפעה ניכרת על מצבם הכלכלי של חייבים, שביטויה העיקרי היה בפגיעה ניכרת בהיקף הכנסתם הודעה זו תביא לעיכוב ההליכים נגד החייב
הרפורמה גובשה על ידי מאיר לוין, המשנה ליועמ"ש לענייניים כלכליים במשרד המשפטים ורשות האכיפה והגבייה במרכז לגביית קנסות נגבים בעיקר חובות לאוצר המדינה

גביית דמי מזונות מהחייב

אם לא שולם החוב, הוא מועבר לגבייה באמצעות המרכז לגביית קנסות.

תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל (הליך)
תשלום מלוא החוב של חייב בהוצאה לפועל (הליך)
מטרתם העיקרית של התיקונים השונים הייתה לשפר ולייעל את האכיפה והגבייה במדינת ישראל זאת באמצעות הענקת כלי אכיפה יעילים לזוכה אשר פגיעתם בזכויות היסוד של החייב מינימלית ככל האפשר
רשות האכיפה והגבייה
המרכז גובה חובות עבור משרדי ממשלה רבים, עם זאת לדוגמה מפעילה מנגנון גבייה עצמאי ואינה גובה באמצעות המרכז
עד כה הוגשו אלפי בקשות לקבלת הפטר ונתנו מאות הפטרים על כן, הארכת תקופת האזהרה, לצד ביצוע פעולות מטעם הרשות להנעת חייבים לשלם, תאפשר לחייבים זמן נוסף על מנת להתאושש כלכלית ולשלם את חובם בטרם יינקטו הליכי ההוצאה לפועל, ובטרם החוב ירחק מערכי הקרן שלו
למידע נוסף ראו באתר רשות האכיפה והגבייה שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל והוא מעוניין ויכול לשלם את מלוא החוב, יכול לעשות זאת במספר דרכים התיקון בא לסייע לאלפי חייבים שמטופלים במערכת ההוצאה לפועל ואשר הוכרזו כחייבים מוגבלים באמצעים לפני למעלה מארבע שנים

הפחתת ריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה לחייב בהוצאה לפועל שמשלם את חובו (הליך)

הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות שעניין כספי וגביית חובות וקנסות.

רשות האכיפה והגבייה
לידיעת החייבים והזוכים במערכת ההוצאה לפעול: מליאת הכנסת אישרה אתמול ב' בקריאה ראשונה הצעת חוק לביצוע תיקונים בחוק ההוצאה לפועל, במטרה לסייע ליחידים ולעסקים שנקלעו למצוקה בשל משבר הקורונה לפרוע את החובות שבגינם נפתחו להם תיקים בהוצאה לפועל
תשלום חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (הליך)
תיקון 29 הקנה לזוכה כלי אכיפה חדשים ויעילים כגון נגישות ל והטלת הגבלות שונות על החייב
הפחתת ריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה לחייב בהוצאה לפועל שמשלם את חובו (הליך)
גם החייבים יכולים להיכנס למערכת באמצעות אזור אישי ייעודי