בורסה תל אביב 25. הבורסה לניירות ערך בתל אביב

עם זאת, המסחר באיגרות חוב ומק"מ עלה בתקופה זאת שתיהן הגיעו למסקנה שערכו הממשי גבוה בהרבה מערכו בספרים
המדד כולל 20 איגרות חוב קונצרניות הצמודות למדד בריבית קבועה, בדירוג A- ומעלה, בעלות שווי השוק הגבוה ביותר מבין כלל איגרות החוב הצמודות למדד, אשר נכללות במאגר האג"ח, תוך סייגים על מספר סדרות פר מנפיק נוסף על אלה, קיימים מדדים נוספים לפי שווי שוק, מדדים ענפיים נוספים ומדדי אג"ח ממשלתי

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנה זו עברה הבורסה ממשכנה ברחוב אלנבי 113 למשכנה ברחוב אחד העם 54 בתל אביב.

15
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בספטמבר 2017 אישר את ההסדר לשינוי מבנה הבורסה, ובמסגרתו הפכה הבורסה לחברה למטרות רווח תוך יצירת הפרדה בין הבעלות בבורסה והשליטה בה לבין החברות בה
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בספטמבר הבורסה דיווחה על שיפור משמעותי בפעילות השוטפת שלה
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
המדד הוכרז ב- והושק ב-
בין הוגי הרעיון היו בנקאים עולי גרמניה כ ואחיו ליאו בין השינויים העיקריים ברפורמה, הורחב מספר המניות הנכללות בכל מדד והופחתה תקרת המשקל של מניה במדד
על מדד זה נסחרות אופציות בשוק הנגזרים בבורסה עם זאת, פרסמה החלטה בדבר אי הכרזה על הבורסה כעל מונופול

בורסת

ממשק ה-API של הבורסה מאפשר גישה נוחה, גמישה ורציפה למאגרי המידע של הבורסה כשהוא מותאם אישית וארגונית ללקוחות הקצה.

26
בורסת
במסגרת הרפורמה נוצרו מדדים חדשים במטרה להעלות עניין משקיעים בבורסה ולהגדיל את הפעילות בה
בורסת
הרווח הנקי של הבורסה בנטרול ביטול הפרשה לירידת ערך בגין בניין הבורסה, הסתכם בכ-12
הבורסה לניירות ערך בתל אביב
בשנת , בעקבות הגידול בפעילות המסחר, עברה הבורסה ממשכנה ברחוב אלנבי 113 למשכנה ברחוב אחד העם 54, תל אביב
מטרת הרפורמה היא בין היתר הקטנת הריכוזיות במדדים מאגר תמר מכיל גם מניות קטנות יותר וכן מניות עם החזקות ציבור נמוכות
המסחר בניירות ערך בארץ ישראל החל ב, בעקבות של בנקאים יהודים שנמלטו מ על מנת להיסחר בבורסה נדרשת חברה לעמוד בקריטריונים מסוימים הן בעת ההנפקה, והן בתקופת המסחר, קריטריונים אלה מעוגנים בתקנון הבורסה ובהנחיות הזמניות

הבורסה לניירות ערך בתל אביב

למשל, מדד תל אביב 25, שנחשב למדד הדגל של הבורסה הורחב מ-25 מניות ל-35 מניות, ושמו שונה בהתאם ל.

בורסת
ב-1 באוגוסט 2019 החלו ניירות הערך של הבורסה לניירות ערך בתל אביב להיסחר בה
בורסת
בדיקה אחרונה ב-26 באוגוסט 2017
בורסת
מגמה זו הואצה בשנת 2010 עם מעבר מדינת ישראל ממדד של חברת למדד , מעבר שהוביל ליציאה של גופים בינלאומיים רבים מהבורסה בתל אביב